Midnight Restaurant【真夜中食堂】

Midnight Restaurant เกมเซิร์ฟอาหาร
ผู้เล่นจะต้องเซิร์ฟอาหารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ยืนเรียงแถวกันอยู่ให้เร็วที่สุด
อาหารจะมีอยู่สี่ชนิดด้วยกัน เพียงแค่กดปุ่มให้ตรงกับอาหารที่ขึ้นอยู่ก็จะสามารถเซิร์ฟอาหารได้

ตอนนี้เวอร์ชั่น iOS ได้พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะพัฒนาเวอร์ชั่น Android ในเร็วๆนี้

ตัวอย่างเกมเพลย์วิีดีโอ :