Many Cakes!

Many Cakes! เกมคิดราคาเค้ก
โดยที่เราจะทำหน้าที่เหมือนพนักงานคิดเงิน ที่จะต้องกดแป้นตัวเลขให้ตรงกับราคาเค้ก ให้รวดเร็วที่สุด
ผู้ที่ใช้เวลาน้อยที่สุด ก็จะนำมาจัดอันดับในเกม 5 อันดับ

ตอนนี้เวอร์ชั่น Android ได้พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะพัฒนาเวอร์ชั่น iOS ในเร็วๆนี้

ตัวอย่างเกมเพลย์วิีดีโอ :