Catch a suspicious person 【怪人を捕まえろ!】

Catch a suspicious person เกมจับผู้ต้องสงสัยเข้าคุก
เกมจะมีบุคคลยืนเรียงกันมาเรื่อยๆ ให้แตะที่หน้าของบุคคลนั้นๆ หน้าจะเปลี่ยนไปเรื่อย เมื่อมีหน้าเหมือนผู้ต้องสงสัยแล้ว
ให้สไลด์เข้าคุก โดยทำแข่งกับเวลาให้ได้เร็วที่สุด

ตอนนี้เวอร์ชั่น iOS ได้พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะพัฒนาเวอร์ชั่น Android ในเร็วๆนี้

ตัวอย่างเกมเพลย์วิีดีโอ :